85/218/EØF: Kommissionens beslutning af 20. marts 1985 om ophævelse af den status, som visse dele af Forbundsrepublikken Tysklands område har med hensyn til klassisk svinepest