2015 m. liepos 14 d. Tarybos rekomendacija dėl 2015 m. Bulgarijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2015 m. Bulgarijos konvergencijos programos