Πρόταση κανονισμός του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων, από σίδηρο ή χάλυβα, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊλάνδης, και τα οποία αποστέλλονται από την Ταϊβάν, είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Ταϊβάν είτε όχι.