Korigendum k smernici Rady 2003/9/ES z  27. januára 2003 , ktorou sa ustanovujú minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl ( Ú. v. EÚ L 31, 6.2.2003 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 19/zv. 06, s. 101)