Vec C-408/20 P: Odvolanie podané 1. septembra 2020: Danilo Poggiolini proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. júla 2020 v spojených veciach T-347/19 a T-348/19, Enrico Falqui a Danilo Poggiolini/Európsky parlament