Information om ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskrav för kortare vistelser