Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch