Informācija par to, ka stājās spēkā Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Seišelu Salu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu