Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2011 , Viron vuoden 2011 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä vuosia 2011–2015 koskevaa Viron vakausohjelmaa koskevan neuvoston lausunnon antamisesta