Vec T-571/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 30. apríla 2019 — YR/Komisia