Korigendum k nevzneseniu námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9684 — Parks Bottom/Omers/Accor/Fairmont Hotels) (Úradný vestník Európskej únie C 419 zo 4. decembra 2020) 2020/C 422/12