Писмен въпрос E-3642/10 Charles Tannock (ECR) и Fiorello Provera (EFD) до Комисията. Отношение на Комисията към региона Южен Судан