Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/988 van de Commissie van 12 maart 2020 tot rectificatie van bepaalde taalversies van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (Voor de EER relevante tekst)