A Bizottság (EU) 2020/988 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. március 12.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről szóló (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)