Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/988 af 12. marts 2020 om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EØS-relevant tekst)