Lieta C-634/20: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 25. novembrī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – A/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto