Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9647 — GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/CleverShuttle Düsseldorf) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 82/01