Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9647 — GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/CleverShuttle Düsseldorf) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 82/01