Beslutning om ikke at gøre indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag M.9647 — GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/CleverShuttle Düsseldorf) (EØS-relevant tekst) 2020/C 82/01