Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9647 — GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/CleverShuttle Düsseldorf) (Text s významem pro EHP) 2020/C 82/01