Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3829/85 του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1985 για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κολομβίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων