Kommissionens forordning (EØF) nr. 2366/88 af 29. juli 1988 om fastsættelse af restitutioner for august 1988 for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger