Verordening (EEG) nr. 1364/87 van de Commissie van 18 mei 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker