Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1364/87 της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη