30.4.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 130/19


2011. február 23-án benyújtott kereset — LG Display és LG Display Taiwan kontra Bizottság

(T-128/11. sz. ügy)

2011/C 130/37

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: LG Display (Szöul, Korea) és LG Display Taiwan (Taiwan, Kínai Köztársaság (képviselők: A. Winckler és F.-C. Laprévote ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

részben törölje el, vagy jelentősen csökkentse a kiszabott bírságot;

kötelezze a Bizottságot az ezzel kapcsolatos jogi és egyéb költségek és kiadások megfizetésére; és

hozzon meg minden olyan intézkedést, amelyet megfelelőnek ítél.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek keretesükben COMP/39.309 LCD — „folyadékkristályos panelek” ügyben 2010. december 8-én hozott C(2010) 8761 végleges bizottsági határozat részleges megsemmisítését kérik, amely határozatban a Bizottság azt állapította meg, hogy a felperesek több vállalkozással együtt megsértették az EUMSZ 101. cikket és az EGT-Megállapodás 53. cikkét azzal, hogy egységes és folyamatos megállapodásban és összehangolt magatartásban vettek részt a televíziókba, hordozható számítógépekbe és képernyőkbe beépített LCD-panelek ágazatában, annyiban, amennyiben a határozat bírságot szab ki a felperesekkel szemben.

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek 4 jogalapra hivatkoznak.

1.

Az első, arra vonatkozó jogalapról, hogy a Bizottság tévesen és igazolatlanul számította be az LG Display anyavállalatainak történő eladásait a bírságok kiszámításához figyelembe vett forgalom értékébe, és megsértette a tisztességes eljáráshoz való jog elvét, és ezen belül a védelemhez való jogot. E tekintetben a felperesek előadják, hogy:

először a Bizottság azon állítása, miszerint a jogsértés az LG Display anyavállalatainak történő eladásával volt összefüggésben, nem szerepelt a kifogásközlésben és a kifogásközlés, valamint a megtámadott határozat közötti ellentmondások sértik a felperesek meghallgatáshoz való jogát;

másodszor a Bizottság tévesen alkalmazta a bírságkiszabási iránymutatást azáltal, hogy az LG Display anyavállalatainak történő eladásait figyelembe vette a bírság kiszámításakor;

harmadszor a Bizottságnak a releváns forgalom „közvetlen EGT-forgalomként”, valamint „félkész termékek tekintetében elért közvetlen EGT-forgalomként” történő meghatározása sérti az egyenlő bánásmód elvét.

2.

A második, arra vonatkozó jogalap, hogy a Bizottság helytelenül utasította el az LG Display 2005. évre vonatkozó bírság elengedése vagy csökkentése iránti kérelmét és ezzel megsértette a 2002. évi engedékenységi közleményt. Ezzel kapcsolatosan a felperesek arra hivatkoznak, hogy:

először az LG Display iratokba való betekintését bizonyos eljárási hiányosságok komolyan akadályozták;

másodszor az LG Display teljesítette a részleges mentességhez a hatályos 2002. évi engedékenységi közleményben meghatározott követelményeket;

harmadszor a Bizottság nem indokolta az LG Display kérelmének elutasítását, amellyel tévesen alkalmazta a jogot és értékelési hibát vétett.

A felperesek azt állítják, hogy ennek okán az LG Display-jel szemben kiszabott bírságnak 2005. évre nézve részleges mentességet kell tükröznie.

3.

A harmadik, arra vonatkozó jogalap, hogy azon tény ellenére, hogy az LG Display olyan rendkívüli mértékben működött együtt a Bizottsággal, amely jóval túllépett a 2002. évi engedékenységi közleményben előírt kötelezettségein, a Bizottság nem csökkentette további legalább 10 %-kal a vele szemben kiszabott bírságot ezen együttműködés ellentételezéseként, és ezzel megsértette az engedékenységi közleményt.

4.

A negyedik, arra vonatkozó jogalap, hogy az a tény, hogy a Bizottság kizárta a japán LCD-szállítókat a megtámadott határozatból, miközben közülük ketten is elismerték az ugyanabban az egységes és folyamatos jogsértésben való részvételüket, sérti a jogbiztonság elvét, az LG Displayt kétszeres büntetés veszélyének teszi ki és megsérti az arányosság elvét.