18.8.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 250/10


2012 m. birželio 18 d.Amtsgericht Laufen (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Gjoko Filev ir Adnan Osmani

(Byla C-297/12)

2012/C 250/19

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Laufen

Šalys pagrindinėje byloje

Gjoko Filev, Adnan Osmani

Kita šalis: Staatsanwaltschaft Traunstein

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB (1) 11 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad valstybėms narėms draudžiama bausti už administracinių priemonių išsiųsti ir (arba) grąžinti pažeidimą, jeigu išsiuntimas ir (arba) grąžinimas įvyko daugiau nei prieš penkerius metus iki naujo atvykimo?

2.

Ar direktyvos 11 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti taip, kad Vokietijos Federacinei Respublikai draudžiama bausti už administracinių priemonių išsiųsti ir (arba) grąžinti, kurios priimtos daugiau nei prieš penkerius metus iki 2011 m. lapkričio 22 d. įgyvendinimo įstatymo įsigaliojimo, pažeidimą?

3.

Ar su Sąjungos teise suderinama, kaip tai suprantama pagal direktyvos 11 straipsnio 2 dalį, nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią išsiuntimas ir (arba) grąžinimas yra neterminuotas, nebent suinteresuotasis asmuo pateikia prašymą dėl termino nustatymo? Ar tokia nuostata atitinka minėtos direktyvos 4 konstatuojamosios dalies reikalavimus, pagal kuriuos migracijos politika turi būti reglamentuota aiškiomis, suprantamomis ir teisingomis taisyklėmis?

4.

Ar direktyva aiškintina taip, kad valstybėms narėms draudžiama vėliau vėl remtis išsiuntimo ir (arba) grąžinimo priemonėmis, kurių trukmė laikotarpiu, per kurį direktyva nebuvo perkelta į nacionalinę teisę, buvo penkeri ar daugiau metų, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn, jeigu išsiuntimas ir (arba) grąžinimas buvo pagrįstas teistumu?


(1)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, p. 98).