10.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 371/16


Tožba, vložena 1. avgusta 2016 – VIMC/Komisija

(Zadeva T-431/16)

(2016/C 371/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Nemčija) (zastopnica: R. Bramerdorfer, odvetnica)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije z dne 27. maja 2016 (Zadeva AT.40231 – VIMC/WK&FGB) razglasi za ničen in

toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v tožbi predlaga, naj se Sklep Komisije C (2016) 3351 final z dne 27. maja 2016, s katerim je bila pritožba tožeče stranke zavržena na podlagi člena 13 Uredbe (ES) št. 1/2003 (1), razglasi za ničen.

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja en tožbeni razlog, v katerem se sklicuje na zlorabo pooblastil.

V zvezi s tem tožeča stranka navaja, da se Komisija ne more po prosti presoji odločati o tem, ali bo uporabila člen 13 Uredbe (ES) št. 1/2003 ali ne. Komisija naj bi morala namreč upoštevati posebne okoliščine posameznega primera in naj na podlagi te določbe ne bi mogla brez kakršnekoli podrobnejše obrazložitve zavreči zadeve, ki jo že obravnava nek državni organ.


(1)  Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).