10.10.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 371/16


Rikors ippreżentat fl-1 ta’ Awwissu 2016 – VIMC vs Il-Kummissjoni

(Kawża T-431/16)

(2016/C 371/19)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Partijiet

Rikorrenti: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, il-Ġermanja) (rappreżentant: R. Bramerdorfer, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Talbiet

tannulla d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Mejju 2016 (Każ Nru AT.40231 – VIMC/WK&FGB), u

tordna lill-konvenuta tbati l-ispejjeż tal-kawża.

Motivi u argumenti prinċipali

Permezz ta’ dan ir-rikors, ir-rikorrenti titlob l-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C (2016) 3351 finali, tas-27 ta’ Mejju 2016, li ċaħdet l-ilment tar-rikorrenti fuq il-bażi tal-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 (1).

Insostenn tar-rikors, ir-rikorrenti ssostni motiv uniku bbażat fuq użu ħażin ta’ poter.

F’dan il-kuntest, ir-rikorrenti ssostni li l-kwistjoni ta’ jekk l-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1/2003 għandux jiġi applikat jew le ma taqax taħt is-setgħa diskrezzjonali tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha, iżda, tieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ inkwistjoni u ma tistax, fuq il-bażi ta’ din id-dispożizzjoni, tiċħad mingħajr ebda motivazzjoni talba diġà kkunsidrata minn awtorità statali oħra.


(1)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003, tas-16 ta’ Diċembru 2002, fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 2, p. 205).