10.10.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 371/16


2016 m. rugpjūčio 1 d. pareikštas ieškinys byloje VIMC/Komisija

(Byla T-431/16)

(2016/C 371/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbachas, Vokietija), atstovaujama advokato R. Bramerdorfer

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Komisijos sprendimą (byla AT.40231 – VIMC/WK&FGB),

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo panaikinti 2016 m. gegužės 27 d. Komisijos sprendimą C(2016) 3351 final, kuriuo ieškovės Reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 13 straipsniu grindžiamas skundas buvo atmestas.

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vienu pagrindu, susijusiu su piktnaudžiavimu valdžia.

Šiomis aplinkybėmis ieškovė mano, kad Komisija neturi diskrecijos spręsti, ar taikyti Reglamento (EB) Nr. 1/2003 13 straipsnį ar ne. Jos teigimu, Komisija turi labiau atsižvelgti į konkrečias atskiro atvejo aplinkybes ir negali remtis šia nuostata, kad be jokio rimto motyvo atmestų prašymą, kurį jau išnagrinėjo valstybės institucija.


(1)  2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 8 sk., 2 t., p. 205).