10.10.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 371/16


2016. augusztus 1-jén benyújtott kereset – VIMC kontra Bizottság

(T-431/16. sz. ügy)

(2016/C 371/19)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Németország) (képviselő: R. Bramerdorfer ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a 2016. május 27-i (AT.40231 – VIMC/WK&FGB ügy) bizottsági határozatot, és

az alperest kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen keresetében felperes a 2016. május 27-i C (2016) 3351 final bizottsági határozat megsemmisítését kéri, amelyben az 1/2003/EK rendelet (1) 13. cikke alapján elutasításra került a felperes panasza.

Keresete alátámasztása érdekében a felperes egyetlen, a mérlegelési jogkör megsértését állító jogalapra hivatkozik.

Ezzel összefüggésben a felperes előadja, hogy az 1/2003/EK rendelet 13. cikkének alkalmazása, vagy annak mellőzése nem tartozik a Bizottság mérlegelési jogkörébe. A Bizottságnak inkább az egyes esetek különös körülményeit kellene figyelembe vennie, és e rendelkezés alapján és minden különösebb indokolás nélkül nem utasíthat vissza egy olyan előterjesztést, amellyel már állami hatóság foglalkozik.


(1)  A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 6-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.).