10.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 371/16


Tužba podnesena 1. kolovoza 2016. – VIMC protiv Komisije

(Predmet T-431/16)

(2016/C 371/19)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: VIMC – Vienna International Medical Clinic GmbH (Kulmbach, Njemačka) (zastupnik: R. Bramerdorfer, odvjetnica)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi Odluku Komisije od 27. svibnja 2016. (predmet AT.40231 – VIMC/WK&FGB) i

tuženiku naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ovom tužbom tužitelj zahtijeva poništenje Odluke Komisije C (2016) 3351 final od 27. svibnja 2016. kojom je odbijena tužiteljeva pritužba na temelju članka 13. Uredbe (EZ) br. 1/2003 (1).

U prilog svojoj tužbi tužitelj ističe samo jedan tužbeni razlog kojim prigovara zlouporabi ovlasti.

S tim u vezi tužitelj ističe da primjenjivanje ili neprimjenjivanje članka 13. Uredbe (EZ) br. 1/2003 nije u diskrecijskoj ovlasti Komisije. Štoviše, Komisija mora uzeti u obzir posebne okolnosti pojedinačnog slučaja i ne može na temelju te odredbe bez ikakvog pobližeg obrazloženja odbiti pritužbu kojom se već bavi neko državno tijelo.


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o EZ-u (SL 2003, L 1, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 1., str. 165.)