28.8.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/19


Rozsudek Soudu prvního stupně

ze dne 10. června 2004

ve věci T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno proti Evropskému parlamentu (1)

(Úředníci - Pomocný zaměstnanec - Konferenční tlumočník - Článek 74 ŘOZ - Skončení pracovního poměru)

(2004/C 217/35)

Jednací jazyk: francouzština

Ve věci T-275/01, Mercedes Alvarez Moreno, s bydlištěm v Berlíně (Německo), zastoupený G. Vandersandenem, advokátem, proti Evropskému parlamentu (zmocněnci: H. von Hertzen a J. de Wachter), jejímž předmětem je jednak návrh na zrušení rozhodnutí nadále již nezaměstnávat konferenční tlumočníky, kteří dosáhli věku 65 let, jednak návrh na náhradu škody, Soud (pátý senát), ve složení R. García-Valdecasas, předseda, P. Lindh a J. D. Cooke, soudci, tajemník: J. Palacio González, vrchní rada, vydal dne 10. června 2004 rozsudek, jehož výrok je následující:

1.

Rozhodnutí Parlamentu ze dne 30. listopadu 2000, doručené žalobkyni dne 10. února 2001, a rozhodnutí Parlamentu ze dne 19. července 2001, jímž se zamítá stížnost žalobkyně, se zrušují.

2.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3.

Parlament ponese veškeré náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 3, 5.1.2002