26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/73


Tožba, vložena 31. oktobra 2012 – CH proti Parlamentu

(Zadeva F-129/12)

2013/C 26/151

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: CH (zastopniki: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o prekinitvi delovnega razmerja tožeče stranke in odločbe o zavrnitvi njegove prošnje za pomoč v zvezi s priznanjem psihičnega nasilja ter odškodninski zahtevek

Predlogi tožeče stranke

Ta tožba naj se razglasi za dopustno in utemeljeno;

odločba o prekinitvi delovnega razmerja tožeče stranke z dne 19. januarja 2012 naj se razglasi za nično;

odločba z dne 20. marca 2012 o zavrnitvi prošnje tožeče stranke za pomoč z dne 22. decembra 2011 naj se razglasi za nično;

če je potrebno, naj se odločba generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 20. julija 2012, prejeta 24. julija 2012, s katero je bil ugovor tožeče stranke z dne 30. marca 2012 zoper odločbo o prekinitvi njenega delovnega razmerja zavrnjen, razglasi za nično;

če je potrebno, naj se odločba generalnega sekretarja Evropskega parlamenta z dne 8. oktobra 2012, prejeta 11. oktobra 2012, s katero je bil ugovor tožeče stranke z dne 22. junija 2012, vložen zoper odločbo o zavrnitvi njene prošnje za pomoč, zavrnjen, razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo 120 000 EUR odškodnine;

Parlamentu naj se naloži plačilo vseh stroškov.