26.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 26/73


Acțiune introdusă la 31 octombrie 2012 — CH/Parlamentul European

(Cauza F-129/12)

2013/C 26/151

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: CH (reprezentanți: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, avocați)

Pârât: Parlamentul European

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de concediere a reclamantei și a deciziei de respingere a cererii de asistență prin care reclamanta solicită recunoașterea unei hărțuiri morale, precum și a cererii de despăgubire

Concluziile reclamantei

Declararea prezentei acțiuni ca fiind admisibilă și fondată;

anularea deciziei din 19 ianuarie 2012 de concediere a reclamantei;

anularea deciziei din 20 martie de respingere a cererii de asistență a reclamantei din 22 decembrie 2011;

în măsura necesară, anularea deciziei Secretarului General al Parlamentului European din 20 iulie 2012, primită la 24 iulie 2012, de respingere a reclamației din 30 martie 2012 formulată de reclamantă împotriva deciziei de concediere a acesteia;

în măsura necesară, anularea deciziei Secretarului General al Parlamentului European din 8 octombrie 2012, primită la 11 octombrie 2012, de respingere a reclamației din 22 iunie 2012 formulată de reclamantă împotriva deciziei de respingere a cererii sale de asistență;

obligarea Parlamentului European la plata sumei de 120 000 de euro cu titlu de daune interese;

obligarea Parlamentului European la plata tuturor cheltuielilor de judecată.