26.1.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/73


Beroep ingesteld op 31 oktober 2012 — CH/Parlement

(Zaak F-129/12)

2013/C 26/151

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: CH (vertegenwoordigers: L. Levi, C. Bernard-Glanz, A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij te ontslaan en van het besluit tot afwijzing van haar verzoek om bijstand strekkende tot erkenning van het bestaan van psychisch geweld alsmede verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

het onderhavige beroep ontvankelijk en gegrond verklaren;

het besluit van 19 januari 2012 om de verzoekende partij te ontslaan nietig verklaren;

het besluit van 20 maart 2012 tot afwijzing van het verzoek om bijstand van de verzoekende partij van 22 december 2011 nietig verklaren;

voor zover nodig, het op 24 juli 2012 ontvangen besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 20 juli 2012 tot afwijzing van de klacht die de verzoekende partij op 30 maart 2012 heeft ingediend tegen het besluit om haar te ontslaan, nietig verklaren;

voor zover nodig, het op 11 oktober 2012 ontvangen besluit van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van 8 oktober 2012 tot afwijzing van de klacht die de verzoekende partij op 22 juni 2012 heeft ingediend tegen het besluit tot afwijzing van haar verzoek om bijstand, nietig verklaren;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 120 000 EUR;

het Parlement verwijzen in alle kosten.