19.1.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 12/6


Informazzjoni komunikata mill-Istati Membri rigward għajnuna mill-Istat mogħtija skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/2008 li jiddikjara ċerti kategoriji ta’ għajnuna bħala kompatibbli mas-suq komuni (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa) skont l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 12/06

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 544/09

Stat Membru

Spanja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Galicia

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

IG119: AEI: Proyectos de elaboración de planes estratégicos, de innovación y competitividad, o de internacionalización, cooperativos

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modifikazzjoni XS 127/08

Tul ta' żmien

30.3.2009-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,20 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

50 %

Għajnuna għal konsulenza favur l-SMEs (Art. 26)

50 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 545/09

Stat Membru

Spanja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Galicia

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

IG121: AEI: Preparación de proyectos de innovación para concorrer a convocatorias públicas estatales o europeas

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Modifikazzjoni XS 206/07

Tul ta' żmien

30.6.2009-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,10 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna għal konsulenza favur l-SMEs (Art. 26)

70 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 547/09

Stat Membru

Spanja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Galicia

Artikolu 87(3)(a)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

IG148: Incentivos a la formación empresarial

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

30.4.2009-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 0,15 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

FSE 2007-2013 — 0,12 EUR (en millones)

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

25 %

45 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 548/09

Stat Membru

L-Olanda

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

NLD

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Limburg (NL)

Artikolu 87(3)(c)

Oqsma mhux assistiti

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Provincie Limburg

Limburglaan 10

6229 GA Maastricht

NEDERLAND

http://www.limburg.nl

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in limburg 2009-2013

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Algemene Subsidieverordening 2004 Provincie Limburg

Tip ta' miżura

Skema

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Tul ta' żmien

5.6.2009-31.12.2013

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Is-setturi kollha ekonomiċi eliġibbli biex jirċievu l-għajnuna

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont komplessiv annwali tal-baġit ippjanat taħt l-iskema

EUR 1,00 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna reġjonali għall-investiment u l-impjiegi (Art. 13) Skema

10 %

20 %

Għajnuna għall-investiment u impjiegi għall-SMEs (Art. 15)

20 %

Taħriġ speċifiku (Art. 38(1))

25 %

20 %

Taħriġ ġenerali (Art. 38(2))

60 %

20 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/93371/PB_no._27_2009.doc

In-numru ta' referenza tal-għajnuna

X 550/09

Stat Membru

Il-Ġermanja

Numru ta' riferenza tal-Istat Membru

421-40306/0019

Isem tar-Reġjun (NUTS)

Deutschland

Artikolu 87(3)(c)

L-awtorità li tagħmel l-għotja

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

http://www.ble.de

Titolu tal-miżura tal-għajnuna

Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben Biologische Vielfalt, Erhaltung autochtoner Populationen bedrohter Krebs- und Fischarten

Projekt 07BM018

Bażi legali nazzjonali (Riferenza għall-pubblikazzjoni uffiċjali nazzjonali relevanti))

Zuwendungsbescheid vom 15. Mai 2009

Tip ta' miżura

Għajnuna ad hoc

Tibdil ta' miżura tal-għajnuna diġà fis-seħħ

Data tal-konċessjoni

1.6.2009

Settur(i) ekonomiċi konċernati

Akwakultura tal-ilma ħelu

Tip ta' benefiċarju

SME

Ammont kumplessiv ta' għajnuna ad hoc konċessa lill-impriża

EUR 0,03 (f'miljuni)

Għal garanziji

Strument tal-għajnuna (Art. 5)

Għotja

Riferenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Jekk ikkofinanzjat mill-fondi Komunitarji

Għanijiet

Intensità massima tal-għajnuna f’% jew l-ammont massimu ta’ għajnuna fil-munita nazzjonali

Bonuses lill-SME f’%

Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp fissettur agrikolu u fis-settur tas-sajd (Art. 34)

85 %

Weblink għat-test sħiħ tal-miżura tal-għajnuna:

http://download.ble.de/07BM018.pdf