19.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 12/6


A tagállamok által közölt információk a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2010/C 12/06

Állami támogatás hivatkozási száma

X 544/09

Tagállam

Spanyolország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

Galicia

87. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

A támogatási intézkedés jogcíme

IG119: AEI: Proyectos de elaboración de planes estratégicos, de innovación y competitividad, o de internacionalización, cooperativos

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Módosítás XS 127/08

Időtartam

2009.3.30–2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

Kkv

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

0,20 EUR (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (15. cikk)

50 %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)

50 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Állami támogatás hivatkozási száma

X 545/09

Tagállam

Spanyolország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

Galicia

87. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

A támogatási intézkedés jogcíme

IG121: AEI: Preparación de proyectos de innovación para concorrer a convocatorias públicas estatales o europeas

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Módosítás XS 206/07

Időtartam

2009.6.30–2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

Kkv

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

0,10 EUR (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (26. cikk)

70 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Állami támogatás hivatkozási száma

X 547/09

Tagállam

Spanyolország

A tagállam azonosítója

Régió megnevezése (NUTS)

Galicia

87. cikk (3) bekezdés a) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape)

Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n

15703 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

http://www.igape.es/index.php?lang=es

A támogatási intézkedés jogcíme

IG148: Incentivos a la formación empresarial

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Resolución de 5 de febrero de 2009 (DOG no 31, de 13 de febrero), por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos económicos y las bases reguladoras de los procedimientos de tramitación de las líneas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica, adaptándolas al Reglamento (CE) no 800/2008, del 6 de agosto, general de exención por categorías, y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2009, en régimen de concurrencia competitiva, de determinadas líneas de ayuda

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2009.4.30–2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

Kkv

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

0,15 EUR (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

FSE 2007-2013 — 0,12 EUR (en millones)

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Speciális képzés (38. cikk 1. pont)

25 %

45 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://www.xunta.es/Doc/Dog2009.nsf/FichaContenido/960E?OpenDocument

Állami támogatás hivatkozási száma

X 548/09

Tagállam

Hollandia

A tagállam azonosítója

NLD

Régió megnevezése (NUTS)

Limburg (NL)

87. cikk (3) bekezdés c) pont

Nem támogatott területek

A támogatást odaítélő hatóság

Provincie Limburg

Limburglaan 10

6229 GA Maastricht

NEDERLAND

http://www.limburg.nl

A támogatási intézkedés jogcíme

Nadere subsidieregels voor de vestiging of uitbreiding van bedrijven of instellingen in limburg 2009-2013

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Algemene Subsidieverordening 2004 Provincie Limburg

Az intézkedés típusa

Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam

2009.6.5–2013.12.31.

Érintett gazdasági ágazatok

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa

Kkv

A program keretében előirányzott teljes éves költségvetési összeg

1,00 EUR (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás (13. cikk) Program

10 %

20 %

Kkv-k részére nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás (15. cikk)

20 %

Speciális képzés (38. cikk 1. pont)

25 %

20 %

Általános képzés (38. cikk 2. pont)

60 %

20 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://portal.prvlimburg.nl/psonline/documenten/93371/PB_no._27_2009.doc

Állami támogatás hivatkozási száma

X 550/09

Tagállam

Németország

A tagállam azonosítója

421-40306/0019

Régió megnevezése (NUTS)

Deutschland

87. cikk (3) bekezdés c) pont

A támogatást odaítélő hatóság

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

53179 Bonn

DEUTSCHLAND

http://www.ble.de

A támogatási intézkedés jogcíme

Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben Biologische Vielfalt, Erhaltung autochtoner Populationen bedrohter Krebs- und Fischarten

Projekt 07BM018

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban megjelent támogatás elérhetősége)

Zuwendungsbescheid vom 15. Mai 2009

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

A létező támogatási intézkedés módosítása

Támogatás odaítélésének időpontja

2009.6.1.

Érintett gazdasági ágazatok

Édesvizi halgazdálkodás

A kedvezményezett típusa

Kkv

A vállalkozás számára juttatott ad hoc támogatás teljes összege

0,03 EUR (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás

A bizottsági határozat megnevezése

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás esetén

Célkitűzések

Maximális támogatási intenzitás (%) vagy Maximális támogatási összeg (nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A mezőgazdasági és halászati ágazatban nyújtott kutatási és fejlesztési támogatás (34. cikk)

85 %

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím:

http://download.ble.de/07BM018.pdf