ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 213

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
31 augusti 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 213/1

Förteckning över organ och laboratorier som har utsetts av tredje land för att utfärda de dokument som skall åtfölja varje försändelse av vin som förs in i gemenskapen (Artikel 29 i kommissionens förordning (EG) nr 883/2001)

1


SV