ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 213

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 48
31 sierpnia 2005


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Informacje

 

Komisja

2005/C 213/1

Wykaz agencji oraz laboratoriów upoważnionych przez państwa trzecie do wypełnienia dokumentów, które muszą towarzyszyć każdej partii wina przywożonej do Wspólnoty (Art. 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001)

1


PL