ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 213

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

48 tomas
2005m. rugpjūčio 31d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Komisija

2005/C 213/1

Agentūrų ir laboratorijų, kurioms trečiųjų šalių kompetentingos institucijos suteikė įgaliojimus parengti dokumentus, pridedamus prie kiekvienos į Bendriją importuojamos vyno siuntos, sąrašas (Komisijos Reglamento (EB) Nr. 883/2001 29 straipsnis)

1


LT