ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 213

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
31. august 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2005/C 213/1

Liste over de organer og laboratorier, som er udpeget af tredjelandene til at udfylde de dokumenter, der skal ledsage ethvert parti vin, som importeres til EF (artikel 29 i Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2001)

1


DA