29.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 177/35


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4160 — Thyssenkrupp/EADS/Atlas)

(2006/C 177/18)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 10. maja 2006 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32006M4160. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)