10.11.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 343/9


Acțiune introdusă la 28 august 2012 — Republica Federală Germania/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-399/12)

2012/C 343/11

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Republica Federală Germania (reprezentanți: N. Graf Vitzthum și T. Henze, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei Consiliului din 18 iunie 2012 (1);

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Acțiunea Republicii Federale Germania este îndreptată împotriva Deciziei Consiliului din 18 iunie 2012„de stabilire a poziției care urmează a fi adoptată în numele Uniunii Europene în privința anumitor rezoluții ce vor fi votate în cadrul Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV)”.

Potrivit guvernului german, indicând articolul 218 alineatul (9) TFUE ca temei juridic procedural al acestei decizii, Consiliul a săvârșit o eroare de drept. Pe de o parte, articolul 218 alineatul (9) TFUE ar privi exclusiv stabilirea de poziții ale Uniunii în organizații înființate prin acorduri internaționale la care Uniunea Europeană este parte. În schimb, articolul 218 alineatul (9) TFUE nu ar permite să se intervină în privința reprezentării statelor membre în cadrul organizațiilor internaționale la care participă numai statele membre în temeiul tratatelor internaționale pe care le-au încheiat ele însele. Pe de altă parte, articolul 218 alineatul (9) TFUE nu ar viza decât „actele cu efecte juridice”, mai exact acte de drept internațional obligatorii. Or, rezoluțiile OIV nu ar fi astfel de acte juridice.

În plus, nu ar părea că există alt temei juridic procedural pentru decizia Consiliului.


(1)  Documentul Consiliului nr. 11436/12 „de stabilire a poziției care urmează a fi adoptată în numele Uniunii Europene în privința anumitor rezoluții ce vor fi votate în cadrul Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV)”.