24.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 172/13


Comunicare din partea guvernului francez privind Directiva 94/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind condițiile de acordare și folosire a autorizațiilor de prospectare, exploatare și extracție a hidrocarburilor (1)

(Aviz privind cererea de autorizație exclusivă de prospectare a hidrocarburilor lichide sau gazoase, denumită „Permis de Coulommiers”)

(Text cu relevanță pentru SEE)

2009/C 172/08

Prin cererea din 12 decembrie 2008, societățile Sterling Resources (UK) Ltd, cu sediul social la Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, ANGLIA, și Petro Ventures International Ltd, cu sediul social la Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSTRALIA, au solicitat, împreună și în mod solidar, pentru o durată de patru ani, o autorizație exclusivă de prospectare a hidrocarburilor lichide sau gazoase, denumită „Permis de Coulommiers”, a cărui obiect este o parte din suprafețele departamentelor Seine-et-Marne, Aisne, Marne și Oise.

Perimetrul în care este valabilă această autorizație este delimitat de arcele de meridiane și de paralelele care unesc succesiv punctele definite în cele ce urmează prin coordonatele lor geografice în grade, meridianul de origine fiind cel al Parisului.

Puncte

Longitudine

Latitudine

A

54,60° N

0,60° E

B

54,60° N

1,10° E

C

54,50° N

1,10° E

D

54,50° N

0,80° E

E

54,30° N

0,80° E

F

54,30° N

1,25° E

G

54,22° N

1,25° E

H

54,22° N

1,27° E

I

54,20° N

1,27° E

J

54,20° N

0,92° E

K

54,21° N

0,92° E

L

54,21° N

0,90° E

M

54,22° N

0,90° E

N

54,22° N

0,81° E

O

54,20° N

0,81° E

P

54,20° N

0,70° E

Q

54,33° N

0,70° E

R

54,33° N

0,71° E

S

54,34° N

0,71° E

T

54,34° N

0,73° E

U

54,35° N

0,73° E

V

54,35° N

0,74° E

W

54,37° N

0,74° E

X

54,37° N

0,70° E

Y

54,50° N

0,70° E

Z

54,50° N

0,60° E

Perimetrul astfel definit delimitează o suprafață de circa 808 km2.

Prezenta cerere este parțial concurentă cu cererea de la Champrose, depusă de societatea POROS SA, pentru care s-a publicat un aviz de convocare la licitație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la 27 februarie 2009, precum și cu cererea de la Coulommiers, depusă de societatea Toreador Energy France, pentru care s-a publicat un aviz de convocare la licitație în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la 25 aprilie 2009. Prezentul aviz privește suprafețele care nu sunt incluse în cererile de autorizație de la Champrose și Coulommiers. Aceste suprafețe reprezintă două blocuri ale căror perimetre sunt delimitate de arcele meridiane și de paralelele care se unesc succesiv cu punctele definite în cele ce urmează prin coordonatele lor geografice, meridianul de origine fiind cel al Parisului.

PERIMETRUL A

Puncte

Latitudine

Longitudine

A

54,602° N

0,60° E

B

54,60° N

1,10° E

C

54,50° N

1,10° E

D

54,50° N

0,80° E

E

54,40° N

0,80° E

F

54,40° N

0,70° E

G

54,50° N

0,70° E

H

54,50° N

0,60° E


PERIMETRUL B

Puncte

Latitudine

Longitudine

I

54,30° N

1,10° E

J

54,30° N

1,25° E

K

54,22° N

1,25° E

L

54,22° N

1,27° E

M

54,20° N

1,27° E

N

54,20° N

1,10° E

Depunerea cererilor

Solicitantul care depune cererea inițială și cei care depun cereri concurente trebuie să demonstreze că îndeplinesc condițiile necesare obținerii autorizației, stabilite la articolele 4, 5 și 6 din Decretul nr. 2006-648 din 2 iunie 2006 privind drepturile de exploatare minieră și de depozitare subterană (Journal officiel de la République française, 3 iunie 2006).

Societățile interesate pot depune o cerere concurentă în termen de nouăzeci de zile de la data publicării prezentului aviz, în conformitate cu procedura descrisă pe scurt în „Avizul privind acordarea drepturilor de exploatare minieră a hidrocarburilor în Franța”, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene C 374 din 30 decembrie 1994, pagina 11, și stabilită prin Decretul nr. 2006-648 din 2 iunie 2006 privind drepturile de exploatare minieră și drepturile de depozitare subterană. Cererile concurente se adresează ministrului responsabil cu sectorul minier, la adresa indicată mai jos. Deciziile privind cererea inițială și cererile concurente se iau în termen de doi ani de la data la care autoritățile franceze au primit cererea inițială sau până cel târziu la data de 15 decembrie 2010.

Condiții și cerințe privind desfășurarea activității și încetarea acesteia

Solicitanții sunt invitați să consulte articolele 79 și 79.1 din codul minier și Decretul nr. 2006-649 din 2 iunie 2006 privind exploatările miniere, depozitarea subterană și poliția minelor și a depozitelor subterane (Journal officiel de la République française din 3 iunie 2006).

Orice informații suplimentare se pot obține la adresa: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie, bureau exploration et production des hydrocarbures), Arche de la Défense, Paroi Nord, 92055 La Défense Cedex (telefon +33 140819537, fax +33 140819529).

Actele cu putere de lege și reglementările menționate mai sus pot fi consultate pe site-ul Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  JO L 164, 30.6.1994.