24.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 172/13


A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) alapján

(Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének kutatására vonatkozó kizárólagos engedély, az ún. „Permis de Coulommiers” iránti kérelemről)

(EGT-vonatkozású szöveg)

2009/C 172/08

2008. december 12-én kelt kérelmükben a Sterling Resources (UK) Ltd (székhelye: Harbour Court, Compass Road, North Harbour, Portsmouth, Hampshire PO6 4ST, ANGLIA) és a Petro Ventures International Ltd (székhelye: Unit 15, Level 1, 51-53 Kewdale Road, Welshpool, Western Australia 6106, AUSZTRÁLIA) gazdasági társaságok – együtt és egyetemlegesen – folyékony és gáznemű szénhidrogének kutatására feljogosító kizárólagos engedélyért (ún. „Permis de Donzacq”) folyamodtak négyéves időtartamra, Seine-et-Marne, Aisne, Marne és Oise megyében fekvő területre.

A kérelem tárgyát képező terület határvonalát a földrajzi koordinátáikkal meghatározott alábbi pontokat felsorolásuk sorrendjében összekötő hosszúsági és szélességi körök ívei alkotják (a koordináták a Párizson átmenő kezdő meridiánhoz viszonyítva, újfokban vannak megadva):

Pont

Földrajzi hosszúság

Földrajzi szélesség

A

54,60° É

0,60° K

B

54,60° É

1,10° K

C

54,50° É

1,10° K

D

54,50° É

0,80° K

E

54,30° É

0,80° K

F

54,30° É

1,25° K

G

54,22° É

1,25° K

H

54,22° É

1,27° K

I

54,20° É

1,27° K

J

54,20° É

0,92° K

K

54,21° É

0,92° K

L

54,21° É

0,90° K

M

54,22° É

0,90° K

N

54,22° É

0,81° K

O

54,20° É

0,81° K

P

54,20° É

0,70° K

Q

54,33° É

0,70° K

R

54,33° É

0,71° K

S

54,34° É

0,71° K

T

54,34° É

0,73° K

U

54,35° É

0,73° K

V

54,35° É

0,74° K

W

54,37° É

0,74° K

X

54,37° É

0,70° K

Y

54,50° É

0,70° K

Z

54,50° É

0,60° K

Az így meghatározott kerület egy körülbelül 808 négyzetkilométer nagyságú területet jelöl ki.

E kérelem részben a POROS SAS gazdasági társaság által benyújtott „Permis de Cahmprose” – amely kérelemmel kapcsolatos pályázati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjának2009. február 27-i számában jelent meg – és a Toreador Energy France gazdasági társaság által benyújtott „Permis de Coulommiers” – amely kérelemmel kapcsolatos pályázati felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjának2009. április 25-i számában jelent meg – versengő kérelme. E hirdetmény olyan területekre vonatkozik, amelyek nem képezik a „Permis de Champrose” és a „Permis de Coulommiers” részét. Az érintett terület két tömböt alkot, amelyek határvonalait az újfokban (gr) megadott földrajzi koordinátáikkal meghatározott alábbi pontokat felsorolásuk sorrendjében összekötő hosszúsági és szélességi körök ívei alkotják, kezdő meridiánnak a párizsi hosszúsági kört véve.

A TERÜLET

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

A

54,60° É

0,60° K

B

54,60° É

1,10° K

C

54,50° É

1,10° K

D

54,50° É

0,80° K

E

54,40° É

0,80° K

F

54,40° É

0,70° K

G

54,50° É

0,70° K

H

54,50° É

0,60° K


B TERÜLET

Pont

Földrajzi szélesség

Földrajzi hosszúság

I

54,30° É

1,10° K

J

54,30° É

1,25° K

K

54,22° É

1,25° K

L

54,22° É

1,27° K

M

54,20° É

1,27° K

N

54,20° É

1,10° K

A kérelmek benyújtása

Az eredeti kérelem és a versengő kérelmek benyújtói kötelesek igazolni, hogy teljesülnek a bányászati engedélyekről és a földfelszín alatti tárolási engedélyekről szóló, 2006. június 2-i 2006-648. sz. rendelet (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.) 4. és 5. cikkében meghatározott feltételek.

Az érdekeltek e hirdetmény közzétételétől számítva kilencven napon belül a szénhidrogénekre vonatkozó franciaországi bányászati engedélyek megszerzéséről szóló, az Európai Közösségek Hivatalos Lapja 1994. december 30-i C 374. számának 11. oldalán közzétett hirdetményben összefoglalt, valamint a bányászati engedélyekről és a földfelszín alatti tárolási engedélyekről szóló 2006. június 2-i 2006-648. sz. rendeletben előírt szabályok szerint versengő kérelmet nyújthatnak be. A versengő kérelmeket a bányászati miniszternek kell címezni, és az alább megadott címre kell beküldeni. Az eredeti és a versengő kérelmekről az eredeti kezdeti kérelemnek a francia hatóságok általi kézhezvételétől számított két éven belül születik döntés, legkésőbb 2010. december 15-én.

A tevékenység gyakorlásának és megszüntetésének feltételei és követelményei

A kérelmek benyújtói részletes információkat a bányászati törvénykönyv 79. és 79.1. cikkében, illetőleg a bányászati tevékenységről, a földfelszín alatti tárolási tevékenységről, valamint a bányákra és a földfelszín alatti tárolásra vonatkozó rendészetről szóló, 2006. június 2-i 2006-649. sz. rendeletben (Journal officiel de la République française, 2006. június 3.) találnak.

További felvilágosítást a környezetvédelemért, az energiaügyért, a fenntartható fejlődésért és a területgazdálkodásért felelős minisztérium ad: Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, bureau exploration et production des hydrocarbures, Arche de La Défense, Paroi Nord 92055 La Défense Cedex, telefon +33 140819537, telefax +33 140819529.

A fentiekben említett jogszabályok szövege a Légifrance honlapon, a http://www.legifrance.gouv.fr internetcímen olvasható.


(1)  HL L 164., 1994.6.30.