13.10.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 311/12


Tožba, vložena 6. avgusta 2012 – Debonair Trading Internacional proti UUNT – Ibercosmetica (SÔ:UNIC)

(Zadeva T-356/12)

2012/C 311/16

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Debonair Trading Internacional Lda (Funcha, Madeira) (zastopnik: T. Alkin, Barrister)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Ibercosmetica, SA de CV (Mexico City, Mehika)

Predloga

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 4. junija 2012 v zadevi R 1033/2011-4 naj se razveljavi; in

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „SÔ:UNIC“, za proizvode in storitve iz razreda 3 – prijava znamke Skupnosti št. 8197972

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: tožeča stranka

Navajana znamka ali znak: Serija 24 znamk Skupnosti, mednarodnih znamk, znamk registriranih v Združenem kraljestvu in na Irskem, ki jih tvori beseda „SO“ skupaj z drugim materialom, za proizvode iz razreda 3

Odločba oddelka za ugovore: Zavrnitev ugovora v celoti

Odločba odbora za pritožbe: Zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi:

Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 207/2009;

kršitev Pravila 15(2)(b)(iii) Uredbe Komisije št. 2868/95; in

kršitev člena 8(4) Uredbe Sveta št. 207/2009.