10.12.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 362/19


Tožba, vložena 7. oktobra 2011 – Chivas proti UUNT – Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Zadeva T-530/11)

2011/C 362/29

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Združeno kraljestvo) (zastopnik: A. Carboni, Solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Združeno kraljestvo)

Predloga

Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 14. julija 2011 v zadevi R 2334/2010-1 naj se razveljavi in prijava vrne UUNT, da nadaljuje postopek; in

toženi stranki in morebitnim intervenientom naj se naloži plačilo stroškov, tako njihovih lastnih kot stroškov tožeče stranke, glede tega postopka in postopka s pritožbo pred odborom za pritožbe.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prijavitelj znamke Skupnosti: tožeča stranka

Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka „CHIVALRY“ za proizvode in storitve iż razredov 33, 35 in 41 – prijava znamke Skupnosti št. 6616593

Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe

Navajana znamka ali znak: figurativna znamka „CHIVALRY“, registrirana v Združenem kraljestvu pod št. 1293610, za proizvode iż razreda 33; figurativna znamka „CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY“, registrirana v Združenem kraljestvu pod št. 2468527, za proizvode iż razreda 33; v Združenem kraljestvu neregistrirana znamka, ki jo sestavlja beseda „CHIVALRY“ in ki se v gospodarskem prometu uporabljala za viski

Odločba oddelka za ugovore: delna ugoditev ugovoru

Odločba odbora za pritožbe: zavrnitev pritožbe

Navajani tožbeni razlogi: kršitev členov 8(1)(b), 76(1) in 75 Uredbe Sveta št. 207/2009, ker: (i) je odbor za pritožbe napačno ugotovil dejstva glede značilnosti upoštevne javnosti in te ugotovitve ni obrazložil; (ii) podredno glede (i), je odbor za pritožbe ugotovil, da je upoštevni potrošnik „posebej pozoren na znamko in zvest določeni znamki“, pri čemer ni upošteval, da bi bila zaradi teh značilnosti pozornost upoštevnega potrošnika povečana in s tem zmanjšana verjetnost zmede; (iii) odbor za pritožbe ni upošteval pomembnih navodil Sodišča in je pri primerjavi znamk uporabil napačen pristop; (iv) je odbor za pritožbe napačno ocenil besedo „CHIVALRY“ kot prevladujoči vizualni element prejšnje znamke in je nepravilno sklepal, da imajo ostali figurativni in besedni elementi le drugotni pomen; (v) je odbor za pritožbe napačno menil, da je bilo mogoče glede slišne primerjave znamk uporabiti enak pristop kot glede vizualne primerjave; in (vi) je odbor za pritožbe napačno presodil verjetnost zmede.