10.12.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 362/19


Acțiune introdusă la 7 octombrie 2011 — Chivas/OAPI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Cauza T-530/11)

2011/C 362/29

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Regatul Unit) (reprezentant: A. Carboni, Solicitor)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regatul Unit)

Concluziile

Anularea deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 14 iulie 2011 în cauza R 2334/2010-1 și trimiterea cererii la OAPI pentru a-i permite continuarea procedurii și

obligarea pârâtului și a tuturor intervenientelor în prezenta acțiune la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a celor pe care reclamanta le-a efectuat în prezenta procedură și în calea de atac formulată la camera de recurs.

Motivele și principalele argumente

Solicitantul mărcii comunitare: Chivas Holdings (IP) Ltd (reclamanta)

Marca comunitară vizată: marca verbală „CHIVALRY” pentru produse și servicii din clasele 33, 35 și 41 — cererea de înregistrare a mărcii comunitare nr. 6616593.

Titularul mărcii sau al semnului invocat în procedura opoziției: cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

Marca sau semnul invocat: înregistrarea nr. 1293610 a mărcii figurative „CHIVALRY” în Regatul Unit pentru produse din clasa 33; înregistrarea nr. 2468527 a mărcii figurative „CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY” în Regatul Unit pentru produse din clasa 33; marca verbală neînregistrată în Regatul Unit „CHIVALRY”, utilizată în comerț pentru „Whisky”.

Decizia diviziei de opoziție: admite în parte opoziția.

Decizia camerei de recurs: respinge calea de atac.

Motivele invocate: încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b), a articolului 75 și a articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, în măsura în care camera de recurs: (i) a apreciat în mod eronat în fapt caracteristicile publicului relevant fără a indica motivele acestei aprecieri; (ii) cu titlu subsidiar, a considerat că consumatorul care trebuie să fie luat în considerare este „deosebit de atent la mărci și de fidel acestora” fără a observa, în mod eronat, că aceste caracteristici ar crește atenția consumatorului relevant și ar reduce, în consecință, riscul de confuzie; (iii) a omis să ia în considerare indicațiile importante trasate de Curtea de Justiție și a adoptat o abordare greșită în compararea mărcilor; (iv) a identificat în mod eronat cuvântul „CHIVALRY” ca reprezentând elementul vizual predominant al mărcii anterioare și a concluzionat în mod incorect că celelalte elemente figurative și verbale jucau un rol secundar; (v) a presupus în mod eronat că comparația fonetică a mărcilor putea fi abordată în același mod ca și comparația vizuală și (vi) a apreciat în mod eronat riscul de confuzie.