10.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 362/19


Προσφυγή της 7ης Οκτωβρίου 2011 — Chivas κατά ΓΕΕΑ — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)

(Υπόθεση T-530/11)

2011/C 362/29

Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωπος: A. Carboni, Solicitor)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 14ης Ιουλίου 2011 στην υπόθεση R 2334/2010-1, και να αναπέμψει εκ νέου την αίτηση καταχωρίσεως στο ΓΕΕΑ για να προβεί στην εκ νέου εξέτασή της· και

να καταδικάσει το καθού και όλους τους παρεμβαίνοντες στην παρούσα προσφυγή να φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η προσφεύγουσα ενώπιον του τμήματος προσφυγών.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα

Σήμα προς καταχώριση: Το λεκτικό σήμα «CHIVALRY», για προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 33, 35 και 41 — Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα υπ’ αριθ. 6616593

Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήματος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: το καταχωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπ’ αριθ. 1293610 εικονιστικό σήμα «CHIVALRY», για προϊόντα της κλάσεως 33· το καταχωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπ’ αριθ. 2468527 εικονιστικό σήμα «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY», για προϊόντα της κλάσεως 33· Μη καταχωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμα αποτελούμενο από τη λέξη «CHIVALRY», χρησιμοποιούμενο στις συναλλαγές σε σχέση με το «Whisky»

Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Δέχθηκε εν μέρει την ανακοπή

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απόρριψη της προσφυγής

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση των άρθρων 8, παράγραφος 1, στοιχείο β’, 76, παράγραφος 1, και 75 του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου, καθόσον το τμήμα προσφυγών: (i) κακώς προέβη σε διαπίστωση ως προς τα πραγματικά περιστατικά όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου κοινού και παρέλειψε να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους κατέληξε στη διαπίστωση αυτή· (ii) επικουρικώς όσον αφορά τον λόγο (i), έχοντας διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο κοινό είναι «ιδιαίτερα συνειδητό και πιστό στα προϊόντα της εταιρίας», κακώς παρέλειψε να διαπιστώσει ότι τα χαρακτηριστικά αυτά εντείνουν την προσοχή του ενδιαφερόμενου καταναλωτή και ως εκ τούτου μειώνουν τον κίνδυνο συγχύσεως· (iii) δεν έλαβε υπόψη τις κατευθύνσεις που απορρέουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου και ακολούθησε εσφαλμένη προσέγγιση κατά τη σύγκριση των σημάτων· (iv) προσδιόρισε εσφαλμένα τη λέξη «CHIVALRY» ως το οπτικά κυρίαρχο στοιχείο του προγενέστερου σήματος και εσφαλμένα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άλλα εικονιστικά και λεκτικά στοιχεία διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο· (v) υπέθεσε εσφαλμένα ότι η ακουστική σύγκριση των σημάτων μπορούσε να γίνει με τον ίδιο τρόπο με την οπτική σύγκριση· και (vi) εκτίμησε εσφαλμένα τον κίνδυνο συγχύσεως.