Sagens genstand
Afgørelse

Sagens genstand

Angående

Begæring om foreløbige forholdsregler med henblik på i det væsentlige for det første, at der træffes bestemmelse om udsættelse af gennemførelsen af den beslutning, hvorved Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (Publikationskontoret) tildelte den kontrakt, der omhandles i udbud nr. 10234, »Daglig transport og levering af EU-Tidende, bøger, andre tidsskrifter og publikationer«, til Entreprise des postes et télécommunications Luxembourg, for det andet, at det pålægges Publikationskontoret ikke at underskrive den kontrakt, der er omtalt i nævnte udbud, og for det tredje, dersom nævnte kontrakt allerede er blevet indgået, at dens gennemførelse udsættes, indtil Retten har truffet afgørelse i realiteten.

Afgørelse

Konklusion

1) Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes .